2015  

Winter onderhoud voornamelijk snoei. Een groot deel werd flink aangepakt.

26 maart ijsvogeltje


5, 6 en 8 maart grote Zilverreiger

Na de uitbundige zang van een zanglijster vloog hij tegen een raam. Een uurtje later stond hij weer op zijn poten en na weer een half uur vloog hij weg.Het bleef een paar dagen stil maar hij liet weer van zich horen! 

6 april dode geplukte Torenvalk vrouw gevonden. De volgende dag mannetje lokte een vrouwtje naar de broedkist. Paring volgde op 9 april. Op 26 april 4 eieren.

8 April    2 terreintjes geploegd.

2 weken later granen  en weidebloemen gezaaid.

Na een paar warme dagen springen de knoppen open. Beetje regen erbij en groen is het.

Zanglijster 

 

gezien: patrijzen, gekraagde roodstaart, witte kwikstaart, veel spreeuwen met jongen.

28 mei 5 jonge torenvalken en 1 ei. Zie vervolg onder roofvogels.

waterhoentjes met 2 jongen. 

Kuifeendjes

 

Het is intussen zeer droog. De waterstand in de poel is ongekend laag. 

De bloemenwei en het graanveldje zijn deels verdroogd. Er vallen al blaadjes van de bomen.

Het doet zelfs herfstig aan.

 Er zijn niet veel vlinders, maar nu met de warmte in augustus komen er wel meer soorten.

Zelfs de kolibrievlinder gezien.

Waterhoentjes zijn vertrokken. Er is niets meer voor ze te halen.

Einde augustus landkaartje

en we hebben een nieuwe pup!!